04
03

Kvalitní dostupná péče

Odborná a přesná diagnostika

52. Dny nukleární medicíny


yP1340243 14Ve dnech 23. – 25.9. 2015 se za aktivní účasti společnosti Prague Medical Care Department s.r.o. uskutečnila pravidelná vrcholná odborná kongresová akce ČESKÉ SPOLEČNOSTI NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, a to již v pořadí 52. Dny nukleární medicíny.

Akce se pořádala v přednáškových prostorách Univerzity Hradce Králové.

Celá akce se uskutečnila pod záštitou pana prof. MUDr. RNDr. Miroslava Červinky, CSc., děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a pana prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Společnost Prague Medical Care Departmet s.r.o. ve spolupráci s Armádou české republiky speciálně pro tuto příležitost připravila a prezentovala kazuistický poster Průlom v diagnostice Morbus Pierson připravený MUDr. Lidou Černou, MUDr. Irenou Maříkovou a Lucií Baierovou, ve spolupráci s pplk. MUDr. Petrem Jarošem, zástupcem primáře oddělení Emergency ÚVN.

pdfPlakát kazuistika Pierson