04
03

Kvalitní dostupná péče

Odborná a přesná diagnostika

Aktualita z oblasti hematologických vyšetření

Po rozsáhlých a pečlivých přípravách jsme od léta 2017 začali pro naše pacienty s poruchami krve provádět sérii nových vyšetření. V současné době se řadíme k jednomu z mála pracovišť v ČR, které tato vyšetření provádí.

Jedná se o následující hematologická vyšetření:

Přežívání a místa destrukce trombocytů
Vyšetření je indikováno u pacientů s trombocytopenií a jinými poruchami krevních destiček. Po podání značených dárcovských destiček odebíráme krev a sledujeme snížení aktivity ze značených trombocytů na polovinu (za cca 7–10 dní). Zkrácení tohoto času poukazuje buď na zvýšenou destrukci (umělé chlopně, hypersplenismus) nebo zvýšenou spotřebu (trombóza).

Měření objemu erytrocytární masy (erytrocytární volum)
Objem erytrocytární masy (OEM) je vyšetřován u pacientů s polyglobulií, resp. při podezření na polycytemia vera, u krvácivých stavů, anemických pacientů, při závažných popáleninách, splenomegalii.
Pacientovi se odebere krev. V centrifuze je odstraněna plazma a leukocyty. Zbylé erytrocyty jsou označeny radionuklidem a zaznamenána jeho hodnota a aktivita radionuklidu. Značené erytrocyty jsou aplikovány pacientovi a zhruba po 30 minutách se odebere kontrolní vzorek krve.

Vyšetření alterovanými erytrocyty
ke stanovení doby přežívání a lokalizaci jejich destrukce a dále k detekci viabilní tkáně sleziny, včetně regenerátů sleziny.
Pacientovi se odebere krev. V centrifuze je odstraněna plazma a leukocyty. Zbylé erytrocyty jsou označeny radionuklidem a zaznamenána jeho hodnota a aktivita radionuklidu. Značené erytrocyty jsou aplikovány pacientovi a zhruba po 2 hodinách se provede snímání na gamakameře.

Více informací o jednotlivých vyšetřeních naleznete zde.
Kontakt na naše pracoviště naleznete zde.