04
03

Kvalitní dostupná péče

Odborná a přesná diagnostika

Vyšetření na gastroenterologii

1. Scintigrafická lokalizace krvácení do střev (99mTc-RBC Ultratag)

Verifikace a lokalizace krvácení do GIT. Erytrocyty jsou značeny in vitro a metoda detekuje ztráty již od 0,12 ml/min.

Délka vyšetření: cca 5 hodin, další snímkování za 24 hodin po aplikaci, velmi vhodné.
Příprava: nalačno.

2. Cholescintigrafie - dynamická scintigrafie jater, žlučníku a žlučových cest (99mTc-Etifenin)

Zobrazuje transport hepatocyty, intra a extrahepatálními žlučovými cestami, plnění žlučníku a jeho evakuaci, průchodnost či blokádu v obl. Vaterské papily a transport do střev, přítomnost duodenogastrického refluxu.

Délka vyšetření: cca 3 hodiny.
Příprava: najíst se 3 hod před vyšetřením, s sebou čokoládu na evakuační test.

3.Scintigrafická detekce tumorů s expresí somatostatinových receptorů (111 In pentetreotid-Octreoscan/99mTc-tyr-oktreotid-Tektrotyd)

Indikací je detekce ložisek tkání s expresí somatostinových receptorů, tzn. neuroektodermálních tumorů – především gastro – entero – pankreatické tumory, karcinoidy a paragangliomy, málo často i zánětů (autoimunních nebogranulomatózních zánětů).

Délka vyšetření: 1. den cca 5 hod, za 24 a 48 hod krátké cca 30 min snímkování.
Příprava: nalačno, den před vyšetřením podání laxativ.

4. Scintigrafická detekce Meckelova divertiklu (99mTc-Technecistan)

Zejména u dětí při krvácení do distální části GIT může prokázat přítomnost ektopické žaludeční sliznice.

Délka vyšetření: cca 3-4 hodiny.
Příprava: nalačno, před aplikací radiofarmaka je i.v. aplikován Cimetidin.

5. Dynamická scintigrafie jícnu (99mTc-MAA)

Diagnostika dysfagií a GER.

Délka vyšetření: cca 10min, při sledování evakuace žaludku 1/2h
Příprava: nalačno.

6. Dynamická scintigrafie evakuace žaludku (99mTc-MAA)

Diagnostika poruchy evakuace žaludku.

Délka vyšetření: 5 hodin
Příprava: nalačno, diabetici si sebou přinesou jablečný džus.