04
03

Kvalitní dostupná péče

Odborná a přesná diagnostika

Vyšetření na hematologii

1. Měření objemu erytrocytární masy (erytrocytární volum)

Objem erytrocytární masy (OEM) je vyšetřován u pacientů s polyglobulií, resp. při podezření na polycytemia vera, u krvácivých stavů, anemických pacientů, při závažných popáleninách, splenomegalii.

Pacientovi se odebere krev. V centrifuze je odstraněna plazma a leukocyty. Zbylé erytrocyty jsou označeny radionuklidem a zaznamenána jeho hodnota a aktivita radionuklidu. Značené erytrocyty jsou aplikovány pacientovi a zhruba po 30 minutách se odebere kontrolní vzorek krve.

Délka vyšetření: 2,5 hodiny.
Příprava:
nalačno, s sebou přinést hematokrit (ne starší než 3 dny).

2. Přežívání a místa destrukce trombocytů

Vyšetření je indikováno u pacientů s trombocytopenií a jinými poruchami krevních destiček. Po podání značených dárcovských destiček odebíráme krev a sledujeme snížení aktivity ze značených trombocytů na polovinu (za cca 7–10 dní). Zkrácení tohoto času poukazuje buď na zvýšenou destrukci (umělé chlopně, hypersplenismus) nebo zvýšenou spotřebu (trombóza).

Délka vyšetření: celý den + možná kontrola za 24, 48, 72 i 96 hod.
Příprava:
bez přípravy.

3. Vyšetření alterovanými erytrocyty

ke stanovení doby přežívání a lokalizaci jejich destrukce a dále k detekci viabilní tkáně sleziny, včetně regenerátů sleziny.

Pacientovi se odebere krev. V centrifuze je odstraněna plazma a leukocyty. Zbylé erytrocyty jsou označeny radionuklidem a zaznamenána jeho hodnota a aktivita radionuklidu. Značené erytrocyty jsou aplikovány pacientovi a zhruba po 2 hodinách se provede snímání na gamakameře.

Délka vyšetření: 3–4 hodiny.
Příprava:
nalačno.

4. Scintigrafie kostní dřeně (99mTc-ScintimunGranulocyt)

Zobrazuje distribuci kostní dřeně.

Délka vyšetření: cca 4 hodiny.
Příprava: žádná.