04
03

Kvalitní dostupná péče

Odborná a přesná diagnostika

  • Úvod
  • Informace pro pacienty

Nejčastěji kladené otázky

Co to znamená scintigrafie?

Scintigrafie představuje vyšetření, při kterých se aplikuje malé množství radioaktivní vyšetřovací látky sloužící k zobrazení některého orgánu. Tak jako rentgenové vyšetření přináší informaci o tvaru a stavbě, scintigrafické vyšetření poskytuje informaci o funkci příslušného orgánu. Scintigrafické vyšetření se provádí na tzv. gamakameře.

Jak se mohu na vyšetření objednat?

Telefonicky na telefonním čísle +420 973 203 485 nebo osobně od pondělí do pátku od 7 do 15 hodin na našem oddělení nukleární medicíny.

Jak se k vám dostanu?

Tramvají č.1, č. 2 nebo č.18 (zastávka Vojenská nemocnice). Popřípadě autem a využít parkovacích míst před hlavním vchodem, popřípadě v ul. Stamicova. Naše oddělení se nachází v hlavní budově A, vchod A5, z atria vchod A2, ve sníženém přízemí.

Co mám udělat po příchodu na oddělení nukleární medicíny?

Přicházíte-li na naše oddělení k vyšetření či objednání, ohlaste se v recepci, kde Vás požádáme o Poukaz na vyšetření a zkontrolujeme Váš průkaz pojištěnce. Zde Vám náš personál poskytne potřebné informace o vyšetření a rád zodpoví všechny Vaše dotazy.

Jak probíhá samotné vyšetření?

Radioaktivní látka je zpravidla aplikována do žíly horní končetiny. Před některými vyšetřeními je nutné radioaktivní látku vypít, před jinými zase vypít větší množství vody. Obecně není nutné před naším vyšetřením lačnit ani upravovat stávající léčbu. Pokud Vaše vyšetření vyžaduje jakoukoli úpravu Vašeho normálního režimu, budete o tom detailně informováni při objednávání a obdržíte od nás pokyny s přípravou na vyšetření v tištěné podobě. Snímání trvá podle druhu vyšetření několik min. až 1 hod., někdy se provádí ihned, jindy v časovém odstupu po injekci. V některých případech se snímání provádí několikrát v různých časových odstupech, někdy je nutná kontrola i za 24 hod.

Během snímání budete pokud možno nehybně ležet na lůžku. V zájmu dobré kvality snímků bude detektor gamakamery ve Vaší těsné blízkosti. Nejedná se však o uzavřený prostor, vyšetření dobře snášejí i pacienti trpící klaustrofobií. Na Váš případný strach z uzavřených prostor nás upozorněte před vyšetřením. Obyčejně není potřeba se svlékat, je však třeba odložit veškeré kovové předměty (jako jsou klíče, mince, mobilní telefon, pásek s kovovou sponou apod.). Po vyšetření lze ihned po kontrole správné kvality Vašich snímků na pokyn personálu odejít.

Jak dlouho budu čekat?

Doba čekání závisí na druhu vyšetření. U některých vyšetření je třeba po injekci čekat na snímání obrazu několik minut či hodin, výjimečně i 24 hod. U většiny vyšetření lze během čekání oddělení opustit, je však třeba se vrátit nejpozději ve stanovenou dobu. Každý den provádíme několik druhů vyšetření, proto se často stává, že pacienti, kteří přijdou po Vás na jiné vyšetření, budou odbaveni před Vámi, protože jejich typ vyšetření trvá kratší dobu. Výjimečně se v našich podmínkách může stát, že bude upřednostněn pacient, jehož zdraví je vážně ohroženo a existuje nebezpečí z prodlení.

Je třeba nějaká příprava k vyšetření?

Obecně ne. V některých případech je vhodná příprava preparátem na ochranu štítné žlázy v tabletové formě. Obdržíte jej od lékaře, který Vám vyšetření doporučil, nebo na našem pracovišti. K některým vyšetřením je třeba se dostavit nalačno, v ostatních případech lze jíst i pít před i po injekci. Přesné informace obdržíte při objednání na vyšetření.

Mám přestat užívat léky?

Obecně ne. Ve speciálních případech budete informováni – např. před vyšetřením ledvin je vhodné vysadit léky na vysoký tlak a diuretika- tedy léky, které podporují močení. Oba typy léků si můžete vzít bezprostředně po vyšetření. Úpravu terapie Vám vysvětlí a doporučí odesílající lékař. Speciální příprava platí i pro zátěžové kardiologická vyšetření a vyšetření zažívacího traktu. Pokud přicházíte na tato vyšetření, obdržíte pokyny v písemné formě.

Je třeba dodržovat nějaká zvláštní opatření po vyšetření?

Radioaktivita se rozpadne do druhého dne, část se v některých případech vymočí. Proto je vhodné do večera víc pít. Je třeba do druhého dne udržovat větší vzdálenost od dětí a těhotných. Aplikovaná látka nebude mít na vás žádný vliv, můžete po ní řídit i automobil.

Radioaktivní látky nezpůsobují obecně žádné alergické reakce, není tedy nutné užívat předem žádné léky na potlačení alergické reakce. Po vyšetření se lze bez obav vrátit do vašeho zaměstnání. Pokud však pracujete v jaderných zařízeních, plánujete cestu letadlem nebo do zahraničí, mohou Vás zachytit citlivé detektory např. na letišti i několik dní po vyšetření. V takovém případě Vám rádi vystavíme potvrzení o absolvovaném vyšetření s podáním radioaktivní látky, aby se předešlo eventuálním nedorozuměním.

Co se stane s výsledkem vyšetření?

Lékař našeho oddělení vypracuje na základě vašich snímků protokol a odešle jej lékaři, který Vám vyšetření doporučil. V některých případech si lze výsledek vyzvednout osobně dle domluvy.

Bude to bolet?

Ne víc než odběr krve. Jedná se o pouhý injekční vpich. Někomu může činit obtíže nehybně ležet na vyšetřovacím lůžku, náš zdravotnický tým se bude snažit i v tomto případě najít individuální vhodné řešení.

Je radioaktivní záření spojené s vyšetřením nebezpečné?

Dávka radioaktivního záření, kterou obdržíte, je nízká a je nižší než u rentgenového vyšetření. Látky, které podáváme, jsou netoxické, jsou připravovány za přísně sterilních podmínek a všechny splňují náročná kriteria Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Nezpůsobují nežádoucí reakce.

A co těhotenství?

Přichází-li v úvahu, že jste těhotná, informujte nás laskavě již při objednání k vyšetření. Je třeba prodiskutovat některá další opatření. Pokud by se stalo, že jste se o těhotenství dozvěděla až po vyšetření, obraťte se neprodleně na lékaře našeho oddělení, kteří Vám pomohou objasnit situaci a doporučí další postup. Po vyšetření se není třeba bránit otěhotnění.

Je třeba přerušit kojení?

Některé radioaktivní látky se vylučují do mateřského mléka. Informujte se u lékaře oddělení nukleární medicíny, zda je třeba a na jak dlouho přerušit kojení.

Lze vyšetřovat děti?

Zajisté. Dětem aplikujeme menší množství radioaktivní látky, podle jejich hmotnosti.

Mohu si přivést doprovod?

Samozřejmě ano, nikoliv však děti a těhotné ženy.

Pokud potřebujete další informace...

Obraťte se na pracovníky našeho oddělení, rádi Vám je poskytneme.