04
03

Kvalitní dostupná péče

Odborná a přesná diagnostika

Vyšetření kardiovaskulárního systému

1. Perfúzní scintigrafie myokardu stress/rest (99mTc-MIBI)

Obraz perfúze svaloviny levé komory srdeční v klidu a při zátěži, stav koronárního řečiště, diagnostika možné stenózy v koronárním řečišti. Zátěžové vyšetření provádíme ergometricky i farmakologicky.

Délka vyšetření: cca 2 hodiny.
Příprava:

  • Zátěžové vyšetření: preferuje se, aby pacient byl alespoň 3 hod před zátěžovým testem nalačno (není to nezbytné, diabetici mohou dodržet svůj režim), den před vyšetřením lehká večeře, hydratovaný. 12 hod před vyšetřením nepít kávu, černý čaj, nejíst banány. Vysazení medikace před fyzickou zátěží, případně látek interferujících s farmakologickou zátěží medikace po dohodě s ošetřujícím lékařem/kardiologem (48 hodin před vyšetřením vysazení betablokátorů, 24 hodin před vyšetřením vysazení Ca blokátorů, nitrátů, 12 hodin před farmakologickou zátěží vysazení aminophylinových derivátů).
    Pokud je to možné, ranní medikaci si pacient vezme sebou k vyšetření. Užije po ukončení bicyklové ergometrie. S sebou na vyšetření si pacient přinese svačinu, čokoládu, event. tučný sýr. Před ergometrickým vyšetřením je pacientovy zavedena kanyla.

  • Klidové vyšetření: není nutná speciální příprava. S sebou si pacient přinese čokoládu, event. tučný sýr.

 

Vyšetření cévního a lymfatického systému končetin

1. Flebografie dolních končetin (99mTc-MAA) – možné i vyšetření horních končetin

Vyšetření průchodnosti venózního řečiště dolních nebo horních končetin, lokalizace trombózy, posouzení rozsahu potromboflebitických změn a žilní insuficience.

Délka vyšetření: cca 1/2 hodiny.
Příprava: žádná.

Vyšetření provádíme po celou pracovní dobu - i statimově. Vzhledem k použitému radiofarmaku je zároveň provedena i perfúzní scintigrafie plic k vyloučení plicní embolie.

2. Lymfoscintigrafie nepřímá DKK a HKK (99mTc-koloid)

Funkční stav lymfatického systému, lokalizace blokádové patologie, verifikace lymfedému.

Délka vyšetření: cca 2 hodiny.
Příprava: žádná.