04
03

Kvalitní dostupná péče

Odborná a přesná diagnostika

Neurologické vyšetření

1. Perfuzní scintigrafie mozku SPECT - rest (99mTc-HM-PAO, 99mTc-EDC)

Obraz perfundovaného a vitálního kortexu.

Indikace: cerebrovaskulární onemocnění, epilepsie, demence ( Morbus Alzheimer, M. Pick), mozková traumata a diagnostika mozkové smrti.
Délka vyšetření: cca 2 hodiny.
Příprava: před vyšetřením nepít kofeinové nápoje, nepít alkohol.

2. Perfuzní scintigrafie mozku SPECT - stress (99mTc-HM-PAO, 99mTc-ECD)

Zátěžový test je proveden nejčastěji pomocí farmakologické zátěže dypiridamolem. V kombinaci s klidovou perfuzní scintigrafií mozku slouží ke zhodnocení vazodilatační rezervy před operačními výkony.

Indikace: TIA, nebo jako součást dalších vyšetřovacích modalit (napomáhá při rozhodování o efektivitě případného výkonu na cerebrovaskulárním řečišti).
Délka vyšetření: cca 2 hodiny.
Příprava: 12 hodin před vyšetřením nepít kávu, čaj, nejíst banány, čokoládu.

3. Scintigrafie mozku SPECT (123 I-DatSCAN, 123 I-IBZM)

Tato vyšetření poskytují obraz odpovídající funkci bazálních ganglií na receptorové úrovni. Jsou indikována v rámci diferenciální diagnostiky tremoru.

Délka vyšetření: cca 2 hodiny.
Příprava: úprava medikace vysazení některých typů antidpresiv (sertralin), anticholinergik (benzatropin), psychostimulancií, (medikace užívaná pro léčbu tremoru výsledek vyšetření neovlivňuje).

4. Cisternografie - cirkulace mozkomíšního moku (111 In-DTPA)

Při podezření na nasální liquorhoeu či otorhoeu, diferenciální diagnostika hydrocefalu, průchodnost shuntu po drenážní operaci hydrocefalu. Diagnostickou látku aplikuje neurolog při lumbální punkci.

Délka vyšetření: cca 2 hodiny, snímkování se obvykle provádí do třetího dne po aplikaci radiofarmaka.
Příprava: žádná, domluva s lékařem ONM nutná.