04
03

Kvalitní dostupná péče

Odborná a přesná diagnostika

  • Úvod
  • Odborná veřejnost

Objednávání pacientů

Telefonicky na čísle +420 973 203 485.

Je nutné uvést jméno objednávajícího lékaře, včetně telefonického kontaktu.
Ambulantní pacient se může na ONM dostavit k objednání osobně s řádně vyplněnou žádankou.
U statimových vyšetření, event. u speciálních požadavků na vyšetření, je nutná předchozí domluva s lékařem ONM ( tel. č.: +420 973 203 485).
Zrušení vyšetření je nutné oznámit co nejdříve na tel. č.: +420 973 203 485.
Objednávající lékař by měl pacienta poučit, o jaké vyšetření se jedná, jaká je event. příprava a upozornit ho, že je nutné se dostavit včas ve stanoveném termínu.

Objednávající lékař vybaví pacienta průvodkou k vyšetření, kde vyplní:

  • Jméno, příjmení, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu pacienta.
  • Název zdravotního zařízení, oddělení, jméno odesílajícího lékaře, jeho IČZ a odbornost, včetně telefonického kontaktu.
  • Číselný kód diagnózy.
  • Druh požadovaného vyšetření doplnit údaji, které upřesní, na jakou klinickou otázku má vyšetření přinést odpověď a jak má pomoci při dalším diagnostickém nebo terapeutickém postupu.
  • Relativní kontraindikací vyšetření je těhotenství a laktace.

Technické vybavení

GE-Optima-NM-CT-640

Scintigrafické diagnostice slouží dvě moderní gamakamery- hybridní SPECT/CT Optima NM/CT 640 (GE) a dvouhlavá SPECT kamera Discovery NM630 (GE). Dvouhlavá kamera je vybavena velkoplošným pravoúhlým detektorem a umožňuje snímání statických, dynamických, gateovaných tomografických (SPECT), i celotělových studií.

Číst více...