04
03

Kvalitní dostupná péče

Odborná a přesná diagnostika

Vyšetření na pneumologii

1. Perfuzní scintigrafie plic (99mTc-MAA)

Diagnostika plicní embolie, verifikace reperfuze po terapii, posouzení perfuze u bronchopulmonálních chorob (CHOPN), zhodnocení perfuze před plicní operací pro tumor (zjištění funkčního stranového poměru plicních křídel) i u pooperačních stavů. Současně provedená ventilační scintigrafie plic výrazně zlepší specificitu perfuzního vyšetření v diagnostice plicní embolie - tedy upřesní etiologii perfuzní patologie.

Délka vyšetření: cca 15 minut.
Příprava: žádná.

Vyšetření provádíme po celou pracovní dobu - i statimově.

2. Ventilační scintigrafie plic (99mTc-DTPA aerosol, 81m-Kr)

V kombinaci s perúzní scintigrafií plic významně zpřesní etiologii perfuzní patologie (verifikuje primární poruchu perfúze při plicní embolii, odliší sekundární etiologii při CHOPN). Posouzení ventilace bronchopulmonálních chorob.

Délka vyšetření: cca 1 hodinu.
Příprava: žádná.