04
03

Kvalitní dostupná péče

Odborná a přesná diagnostika

Vyšetření skeletu

1. Celotělová scintigrafie skeletu (99mTc-HDP)

Zobrazení přestavbových změn skeletu, např. metastatického postižení, primárních kostních tumorů, osteomyelitid, aseptických kostních nekróz, degenerativních změn i traumatických změn, únavových fraktur. Traumatické změny zobrazuje s jistotou již s odstupem hodin od příhody - dop. u zlomenin kůstek zápěstí, nártů a u tzv. pochodových fraktur a také ke kontrole hojení.

Délka vyšetření: cca 5 hodin.
Příprava: žádná, s sebou 1,5 litru tekutin.

2. Třífázová scintigrafie skeletu (99mTc-HDP)

Arteriální a venózní fáze umožní zhodnotit charakter případné patologie a tedy upřesnit etiologii nálezu zejména u osteomyelitid a kostních nádorů. V řadě případů je třífázové vyšetření provedeno již v rámci celotělové scintigrafie skeletu.

Délka vyšetření: cca 5 hodin.
Příprava: žádná, s sebou 1,5 litru tekutin.