04
03

Kvalitní dostupná péče

Odborná a přesná diagnostika

Vyšetření zánětů

Detekce zánětlivého ložiska neznámé lokalizace, verifikace septických stavů nejasné etiologie, průkaz rozsahu a aktivity onemocnění při exacerbaci chronických střevních chorob (M.Crohn, proctocolitis), průkaz ortopedických infekcí - akutních osteomyelitis či septická rejekce v TEP.

Po domluvě s indikujícím lékařem provádíme následující vyšetření:

1. Scintigrafická detekce zánětu - in vitro značenými leukocyty (99mTc-HMPAO/LeukoScint)

Délka vyšetření: cca 6 hodin, další snímkování za 24 hodin.
Příprava: nalačno.

2. Scintigrafická detekce zánětu - in vivo značenými leukocyty (99mTc-MAb-antigranulocyt/granulocyt-Leukoscan)

Délka vyšetření: cca 4 hodiny, snímkování za 24 hodin.
Příprava: při opakovaném provedení nutné provedení testu na přítomnost HAMA protilátek – pacient přichází nalačno.