Dýchací systém

Scintigrafie plicní perfuze (statimové vyšetření – provádíme denně)

Princip: Radiofarmakum ve formě suspenze podané intravenózní cestou do periferní žíly se zachytí v plicních kapilárách, zobrazujeme regionální distribuci krevního toku v plicním řečišti.

Indikace: Podezření na embolii do plicnice, chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi, hodnocení chronické obstrukční plicní nemoci před resekčními operacemi.

Kontraindikace: Nejsou.

Trvání vyšetření: Půl až 1 hodina.

Základní příprava: Dostatečná hydratace.

Scintigrafie plicní ventilace

Princip: Radiofarmakum ve formě plynu nebo aerosolu se inhaluje pomocí inhalačního přístroje přes ústa či masku. Zobrazujeme distribuci ventilace plicního parenchymu. Vyšetření zvyšuje specificitu scintigrafie plicní perfuze pro embolii do plicnice.

Indikace: Podezření na embolii do plicnice (v kombinaci se scintigrafií plicní perfuze), chronická obstrukční plicní nemoc, plicní fibrózy, astma.

Kontraindikace: Nejsou.

Trvání vyšetření: Půl až 1 hodina.

Základní příprava: Dostatečná hydratace.