Terapie

Radionuklidová synovektomie

Princip: Koloidní částice s beta zářičem jsou fagocytovány makrofágy v povrchních vrstvách synovie. Ozářením dojde k nekróze zbujelé tkáně. Výsledkem je odstranění otoků, výpotku, zmírnění bolesti, redukce zánětlivých procesů. Radiofarmakum aplikuje lékař – ortopéd intraartikulárně.

Indikace: Zánětlivé a degenerativní onemocnění kloubů – dekompenzovaná artróza s recidivujícími výpotky, hemofílie.

Kontraindikace: Septická artritida.

Základní příprava: Sebou elastické obinadlo.

Paliativní léčba bolesti u kostních metastáz

Princip: Metastron je radioaktivní látka chlorid strontnatý 89Sr, chová se v organismu jako vápník, vychytává se v okolí kostních metastáz. Ozáření se odehrává přímo v postiženém místě a vede ke zmírnění bolesti.

Indikace: Paliativní analgetická léčba, není-li možné lokální ozáření zevní radioterapií.

Kontraindikace: Nejsou.

Základní příprava: Dostatečná hydratace.

Naše pracoviště provádí ještě další specializovaná vyšetření po dohodě s klinickými lékaři.