Urogenitální systém

Dynamická scintigrafie ledvin s farmakologickou intervencí (Furosemid, ACE inhibitory) včetně měření močového rezidua

Princip: Radiofarmakum po intravenózní aplikaci je vylučováno přes glomerulární nebo tubulární aparát renálního parenchymu do moči v krátkém časovém období, umožňující zobrazení jednotlivých fází až do zobrazení radiofarmaka v močovém měchýři.

Indikace: Hodnocení separovaných renálních funkcí při renální insuficienci, renovaskulární hypertenzi, hodnocení průchodnosti dutého systému ledvin u hydronefrózy, recidivující infekce močových cest, hyperplazie prostaty.

Kontraindikace: Nejsou.

Trvání vyšetření: 1-2 hodiny

Základní příprava: Dostatečné zavodnění (ráno vypít 1-1,5 l tekutin), nezadržovat moč v močovém měchýři, močit normálně.

Statická scintigrafie ledvin

Princip: Po nitrožilní aplikaci radiofarmaka dochází k jeho vazbě v buňkách proximálních tubulů ledvin s pomalým vyprazdňováním a dochází k zobrazení funkčního korového renálního parenchymu. Kvantifikace separované funkce.

Indikace: Difuzní a ložiskové zánětlivé procesy (akutní a chronická pyelonefritis, vhodné i pro dětský věk), recidivující záněty močových cest, tvarové anomálie, vývojové vady.

Kontraindikace: Nejsou.

Trvání vyšetření: 3 hodiny.

Základní příprava: Dostatečná hydratace, normálně močit.