Ostatní vyšetření

Detekce zánětlivých ložisek pomocí vlastních bílých krvinek

Vyšetření poskytuje informace o rozložení Vašich bílých krvinek ve Vašem těle. Protože se bílé krvinky zvýšenou měrou hromadí v místech zánětu, můžeme tato zánětlivá ložiska snadno zobrazit.

Nejvíce se toto vyšetření používá při pátrání po neznámém zánětlivém ložisku kdekoli v těle, u zánětlivých komplikací kloubních náhrad (endoprotéz) nebo u střevních zánětů (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), kdy nás velmi dobře informuje o aktivitě choroby a rozsahu postižení střeva.

Příprava a průběh vyšetření:

Na vyšetření je potřeba přijít lačný, protože potřebujeme odebrat krev, abychom z ní mohli oddělit a poté označit bílé krvinky. Také je potřeba vzít si s sebou svačinu, protože vyšetření trvá dlouho (hromadění bílých krvinek, zejména u chronických zánětů, je pomalé).

Odebíráme asi 60 ml žilní krve, vlastní procedura značení trvá zhruba 1,5 hodiny. Poté Vám podáme Vaše označené bílé krvinky zpět do krve a zobrazujeme, kde se všude hromadí. Intervaly snímkování jsou různé podle toho, proč se vyšetření provádí. Obecně lze říci, že první sada snímků se dělá za 30 minut, druhá za několik hodin, třetí druhý den, někdy je potřeba udělat i čtvrtou sadu snímků za 2 dny. Vlastní snímkování trvá cca 30-40 minut, leží se při něm na zádech.

Scintigrafie sentinelové uzliny

Vyšetření označí první mízní uzlinu, do které odtéká míza z nádorového ložiska, takže ji chirurg poté snáze nalezne.

Nejčastěji se vyšetření provádí u nádorů prsu a u zhoubného melanomu.

Příprava a průběh vyšetření:

Na vyšetření není nutná žádná příprava. Po vyšetření není nutné žádné zvláštní opatření ani omezení.

Malé množství radiofarmaka se podá drobnou jehlou do kůže v okolí nádoru nebo jizvy po jeho odstranění a poté se snímkuje oblast mízních uzlin. Jakmile se nám uzliny zobrazí, namalujeme jejich projekci na kůži fixem, aby se chirurg při jejich hledání snáze orientoval.

OctreoScan – zobrazení somatostatinových receptorů

Vyšetření poskytuje informace o nahromadění somatostatinových receptorů na povrchu nádorových buněk některých zhoubných nádorů.

Nejvíce se používá v onkologii při pátrání po specifických typech nádorů nebo jejich metastáz.

Přípravu na vyšetření je potřeba domluvit u našeho zdravotnického pracovníka při objednání na vyšetření. Protože se podané radiofarmakum vylučuje z těla stolicí, potřebujeme vyprázdnit Vaše střevo. Toho docílíme tím, že po dobu cca 2 dnů budete užívat projímadlo (dostanete ho u nás). Pokud máte průjem (některé nádory, vyšetřované touto metodou, ho mohou způsobovat), musíte nám to říct a projímadlo užívat nebudete.

Mezi injekcí radiofarmaka a vlastním snímkováním je přestávka několik hodin až dnů, přesný čas Vám řekne zdravotnický zaměstnanec, který Vám bude aplikovat injekci. Obecně lze říci, že první sada snímků se dělá za několik hodin, druhá druhý den, někdy je potřeba udělat i třetí sadu snímků za 2 dny. Vlastní snímkování trvá cca 30-40 minut, leží se při něm na zádech.

Scintigrafická diagnostika krvácení do GIT

Vyšetření poskytuje informaci o krevních ztrátách do trávicí trubice, zejména v oblasti tenkého a tlustého střeva. Je to metoda velice citlivá schopná zachytit i ztráty několika mililitrů krve a je schopná zachytit i občasné krvácení v průběhu 24 hodin.

Nejvíce se používá při objevení krve ve stolici, kdy není znám zdroj krvácení.

Příprava a průběh vyšetření:

Na vyšetření musíte přijít na lačno, protože Vám budeme potřebovat odebrat malé množství žilní krve. Z této krve si oddělíme červené krvinky, označíme je radionuklidem a poté Vám je vrátíme zpět do krve.

Snímkování začíná současně s injekcí, trvá zhruba 30 minut. Pokud v této době žádné krvácení nezachytíme, provádíme další snímky v časových odstupech obvykle několika hodin až do druhého dne. Vlastní snímkování pak trvá zhruba půl hodiny, snímkuje se v leže na zádech.

Léčebné metody

Radionuklidová synovektomie

Tato metoda umožňuje „spálit“ jemnou blánu, která v kloubní dutině vytváří tekutinu, takže kloub opakovaně otéká.

Nejčastěji se používá k léčbě opakovaných kloubních výpotků, které je potřeba odsávat, aby se zabránilo jejich opětovnému vytvoření. Většinou se jedná o artrózu, velmi účinná je také u hemofilie.

Příprava a průběh léčby:

Na léčbu není nutná žádná příprava, je potřeba přinést si sebou elastické obinadlo. Po léčbě je vhodné příliš nenamáhat ošetřenou končetinu po dobu 2 dnů. Pokud se v prvních dnech po aplikaci objeví bolest ošetřeného kloubu, doporučujeme běžně dostupná analgetika (Ibalgin, Aulin apod.). V případě znovuobjevení otoku se může léčba za 6 měsíců opakovat.

Vlastní léčba probíhá tak, že lékař – ortopéd provede punkci kloubu, vypustí výpotek a stejnou jehlou podá příslušné radiofarmakum. Náš zdravotnický pracovník pak kloub zpevní přineseným elastickým obinadlem. Po několika minutách pak provedeme snímkování, abychom ověřili, že se radiofarmakum v kloubu správně rozprostřelo. Snímkování trvá zhruba 20 minut.