Nervový systém

Regionální perfuze mozku

Princip: Radiofarmakum se podá intravenózní cestou, prochází hematoencefalickou bariérou, je vychytáno nervovými buňkami. Jeho distribuce je úměrná regionálnímu prokrvení jednotlivých oblastí mozku.

Indikace: Alzheimerova choroba, cerebrovaskulární choroby ischemického původu včetně testu cerebrovaskulární rezervy u TIA, epilepsie, senilní demence, stanovení mozkové smrti.

Kontraindikace: Nejsou.

Trvání vyšetření: 1-2 hodiny

Základní příprava: Dostatečná hydratace.

Vyšetření dopaminových transportérů

Princip: Radiofarmakum se váže na dopaminové D2 transportéry ve striátu, při poklesu jejich hustoty se naváže méně radiofarmaka. Stupeň vazby hodnotíme semikvantitativně porovnáním se stupněm akumulace v referenční oblasti (zraková kůra).

Indikace: Diferenciální diagnostika Parkinsonovy choroby a parkinsonských syndromů, třes rukou, podezření na demenci s Lewyho tělísky.

Kontraindikace: Nejsou.

Trvání vyšetření: 4-5 hodin

Základní příprava: Úprava medikace neurologem (vysadit deriváty amfetaminu, benzatropin, sertralin (léčbu L-dopou není nutné vysazovat).