Proč si vybrat právě nás?

Oddělení nukleární medicíny Prague Medical Care Department, Ltd. je pracovištěm, které poskytuje služby na nejvyšší odborné úrovni. Zabývá se především scintigrafickou diagnostikou, ale poskytuje i vybrané léčebné metody ambulantním pacientům. Kromě toho se zabývá také vědeckou prací.
Oddělení je vybaveno špičkovou technologií, personál dosahuje nejvyššího vzdělání v oboru. Oddělení poskytuje celé spektrum diagnostických i léčebných metod, které obor nabízí (kromě PET a léčby, k níž je nutná hospitalizace).

Naše oddělení

Oddělení nukleární medicíny používá neinvazivní vyšetřovací a léčebné metody pro široké spektrum pacientů, na klinice vyšetřujeme také dětské pacienty včetně kojenců a batolat. Poskytuje své služby především pracovištím Ústřední vojenské nemocnice –vojenské fakultní nemocnice Praha, ale také ostatním pražským nemocnicím a odborným lékařům z Prahy i z celé České republiky. Vyšetřovny pacientů tvoří kontrolované pásmo, kam je omezený vstup.

Pacienti přicházející na vyšetření nebo léčbu musí mít řádně vyplněnou žádanku od svého ošetřujícího lékaře. Mohou se objednat telefonicky nebo osobně. Objednací doby na vyšetření jsou zpravidla kratší než jeden týden, v případě potřeby je možný i kratší termín, statimová vyšetření poskytujeme ihned. Při objednávání se vždy snažíme v maximální míře vyhovět potřebám indikujícího lékaře i pacienta. Vzhledem k charakteru vyšetřovacích metod je doba vyšetření poměrně dlouhá, od několika desítek minut až po několik hodin nebo dnů, kdy pacient po podání vyšetřovací látky dochází na opakované snímkování. Vyšetřovací metody jsou nebolestivé, většinou spočívají v podání nitrožilní injekce a následném snímkování. Nepoužíváme žádné kontrastní látky.

Oddělení také poskytuje vybrané léčebné metody ambulantním pacientům. Jedná se pouze o nitrožilní podání léčebné látky s následným jedno až dvouhodinovým setrváním v čekárně kliniky.

Na všechna vyšetření i léčbu je nutné se objednat v recepci oddělení buď osobně nebo telefonicky. Provozní doba recepce je od 7,00 hod. do 15,00 hod.

Výsledky vyšetření posíláme poštou lékaři, který si vyšetření vyžádal. V případě potřeby je možné předat výsledek vyšetření navíc také pacientovi nebo jím stanovenému zástupci v době od 8,00 do 14,00 hodin v recepci. Podrobné informace je možné získat v recepci.

Disponujeme moderními diagnostickými přístroji

Oddělení je vybaveno dvěma novými gamma kamerami pro vyšetření pacientů, disponuje kompletním vybavením pro přípravu radiofarmak včetně potřebných měřících přístrojů. Jednou z nových kamer je nejnovější a v současnosti technologicky nejvyspělejší hybridní zařízení SPECT/CT, kamera GE OPTIMA NMCT 640.  Tato kamera v sobě kombinuje diagnostické možnosti tomografických zobrazovacích metod nukleární medicíny (SPECT) s výpočetní tomografií (CT). Hybridní zobrazení umožňuje nejen unikátně přesné určení lokalizace patologického procesu, ale také zpřesňuje stanovení správné diagnózy a usnadňuje lékařům našeho oddělení interpretaci nálezu. Přispívá tím značnou měrou ke zvýšení komfortu pacientů a kvality námi prováděných vyšetření.