Onkologie

Scintigrafie skeletu

Princip: Osteotropní radiofarmakum se po aplikaci intravenózní cestou hromadí v kostní tkáni v závislosti na prokrvení, permeabilitě kapilár a metabolickém obratu kostních buněk – záchyt metastáz výrazně dříve než jiné zobrazovací metody.

Indikace: Metastatické poškození kostní tkáně, primární kostní nádory.

Kontraindikace: Nejsou.

Trvání vyšetření: 3-4 hodiny.

Základní příprava: Dostatečná hydratace, časté močení po vyšetření.

Scintigrafie sentinelové uzliny

Princip: Sentinelová uzlina je primárním místem regionálního lymfatického systému, kam nádor metastazuje. Protože lymfogenní metastázy se v lymfatických uzlinách šíří postupně, je znalost o přítomnosti nebo nepřítomnosti metastáz v sentinelové uzlině důležitá pro stanovení stagingu a tedy komplexního léčebného plánu a prognózy onemocnění.

Indikace: Zobrazení sentinelové uzliny u pacientů s diagnózami melanoblastomu kůže, karcinomu prsu a jiných nádorů.

Kontraindikace: Nejsou.

Trvání vyšetření: 1 hodina.

Základní příprava: Bez přípravy

Scintigrafie somatostatinových receptorů (Octreoscan, Tektrotyd)

Princip: Použité receptorové radiofarmakum se váže na somatostatinové receptory exprimované na povrchu buněk.

Indikace: Diagnostika a sledování neuroendokrinních nádorů, gastro-entero-pankreatických nádorů.

Kontraindikace: Nejsou.

Trvání vyšetření: 4-5 hodin i více dnů podle použitého radiofarmaka.

Základní příprava: Na lačno, týden vysadit somatostatinové preparáty, 2–3 dny po aplikaci dostatečný příjem tekutin, projímadlo (pacient odstanu u nás).