Kardiovaskulární systém

Perfuzní scintigrafie myokardu klidová a zátěžová

Princip: Zobrazení regionální distribuce perfuze myokardu při zátěži a v klidu na buněčné úrovni – test kardiovaskulární rezervy. Součástí je zátěžový test – cílem zátěže je dilatace odporového řečiště. Provádíme zátěž fyzickou na ergometru nebo farmakologickou, převážně vazodilatační. Případnou poruchu prokrvení kvantifikujeme, součástí nálezu jsou také základní hodnoty mechanické funkce levé komory srdeční (EF, EDV a ESV).

Indikace: Pacienti s vysokým rizikem ICHS, s nejasnou bolestí na hrudníku, pacienti po revakularizacích, po infarktu, pacienti se srdečním selháním, v rámci předoperačního vyšetření u rizikových pacientů.

Kontraindikace: Nejsou.

Trvání vyšetření: 1-2 hodiny; pokud jsou obě vyšetření provedena jeden den, 4-5 hodin

Základní příprava: Tři dny před vyšetřením vysadit betablokátory (pokud je to možné), 24 hodin před výkonem neužívat léky a nepožívat potraviny obsahují kofein, u mužů oholený hrudník (elektrody EKG), diabetici se mohou lehce nasnídat, insulin a chronickou medikaci s sebou, diabetici svačinu s sebou (vařené vajíčko, chléb s máslem), ostatní pacienti lační (sebou čokoládu).

Vyšetření viability myokardu

Princip: Metoda testuje funkci buněčné membrány a sodíko-draslíkové pumpy. Využívá akumulaci 201Tl (metabolický analog draslíku jako intracelulární iont) buňkami myokardu, akumulaci usnadňujeme podáním GIK infuze (glukóza, inzulin, kalium).

Indikace: Pacienti po infarktu myokardu, se srdečním selháním, s fixním defektem perfuze při perfuzní scintigrafii myokardu, akinéza nebo dyskinéza na echokardiografii.

Kontraindikace: Nejsou.

Trvání vyšetření: 1-2 hodiny, případně podle potřeby 24 hodin.

Základní příprava: Bez přípravy.

Vyšetření amyloidózy myokardu

Princip: Amyloid na sebe váže fosfátové ionty, po jejich označení 99mTc můžeme jeho akumulace v myokardu zobrazit.

Indikace: podezření na amyloidózu – pacient se srdečním selháním bez infarktu myokardu v anamnéze.

Kontraindikace: Nejsou.

Trvání vyšetření: 2-3 hodiny.

Základní příprava: Žádná.

Radionuklidová flebografie (statimové vyšetření – provádíme denně)

Princip: Zobrazení průchodnosti velkých žil (toku krve žilním systémem) zejména dolních končetin s diferenciací hlubokého a povrchního systému při použití nafukovacích manžet nad nártem a pod kolenem, s aplikací radiofarmaka intravenózní cestou do periferní žíly na nártu dolních končetin. Součástí vyšetření je scintigrafie plicní perfuze k vyloučení embolie do plicnice.

Indikace: Podezření na tromboembolické onemocnění dolních končetin, průkaz insuficience žilních spojek u chronické žilní insuficience, zjištění průchodnosti hlubokého žilního systému před operací varixů.

Kontraindikace: Nejsou.

Trvání vyšetření: Půl až 1 hodina.

Základní příprava: Dostatečná hydratace organismu k náplni žil a podpoře vylučování radiofarmaka z těla. Není potřeba lačnit.

Radionuklidová lymfografie

Princip: Zobrazení průchodnosti lymfatického systému od místa podkožní aplikace radiofarmaka včetně zobrazení regionálních lymfatických uzlin (vyš. dolních i horních končetin, jiných oblastí těla podle potřeby), kvantifikace transportní kapacity lymfatického řečiště v klidu a po zátěži chůzí nebo cvičením.

Indikace: Podezření na lymfedém

Kontraindikace: Nejsou.

Trvání vyšetření: 1,5–2 hodiny u DK, 3-4 hodiny u HK, ostatní oblasti těla individuální

Základní příprava: Dostatečná hydratace. Není potřeba lačnit.