Nervový systém

Scintigrafie prokrvení mozku

Vyšetření poskytuje informace o tom, jak je Váš mozek zásoben krví. Nezobrazujeme cévy, které krev k mozku přivádí, ale prokrvení mozkových buněk.

Nejvíce se scintigrafie mozku používá při podezření na mozkovou mrtvici, při pátrání po zdroji epileptických záchvatů nebo u pacientů s poruchou paměti. Také můžeme testovat, zda jsou cévy, které přivádějí krev k Vašemu mozku, schopné zásobení krví zvýšit.

Příprava a průběh vyšetření:

Na vyšetření není nutná žádná příprava. Po vyšetření není nutné žádné zvláštní opatření ani omezení.

Podání radiofarmaka probíhá v tiché zatemněné místnosti a potřebujeme, abyste před injekcí a asi 5 minut po ní leželi uvolněně na lehátku, měli zavřené oči a nemluvili. Práce mozku při těchto činnostech má totiž na jeho prokrvení vliv. Zhruba za půl hodiny provedeme snímkování, trvá asi 40 minut. Při snímkování je potřeba pouze klidně ležet a nehýbat hlavou.

Scintigrafie mozkových receptorů

Vyšetření poskytuje informace o speciálních činnostech mozku, které nelze získat žádnou jinou metodou.

Vyšetření mozkových receptorů se nejvíce používá u pacientů s poruchou hybnosti, jako je Parkinsonova choroba a u některých poruch paměti.

Příprava a průběh vyšetření:

Před tímto vyšetřením je potřeba vysadit některé léky, to Vám vysvětlí buď lékař, který Vám vyšetření objednal, nebo náš zdravotnický zaměstnanec, až se budete na vyšetření objednávat. Rozhodně nemusíte být na lačno.

Mezi injekcí radiofarmaka a vlastním snímkováním je přestávka 3-4 hodiny, přesný čas Vám řekne zdravotnický zaměstnanec, který Vám bude aplikovat injekci. Tuto dobu můžete strávit u nás na oddělení v čekárně, kde si můžete číst nebo se dívat na televizi. Můžete si ale také vyřídit Vaše záležitosti ve městě nebo si dojít nakoupit. Vlastní snímkování pak trvá 30-40 minut. Po vyšetření můžete odejít.