Trávicí systém

Vyšetření motility trávicí trubice

Princip: Podáme ústy malé množství radiofarmaka v nápoji nebo ve stravě a sledujeme jeho pohyb trávicím traktem v časových odstupech. Vyšetřujeme tranzit jícnem, gastroesofageální a duodenogastrický reflux, rychlost vyprazdňování žaludku, tranzit střevem.

Indikace: Dysmotilita trávicí trubice, dyspeptický syndrom, diabetická neuropatie, úporná zácpa.

Kontraindikace: Nejsou.

Trvání vyšetření: Individuální podle typu vyšetření.

Základní příprava: Na lačno.

Scintigrafická diagnostika krvácení do GIT

Princip: Únik značených vlastních červených krvinek do dutiny trávicí trubice, kde se při nedotčené sliznici trávicí trubice nemůže radioaktivita objevit. S aplikací zahajujeme dynamickou část vyšetření, další snímky s časovým odstupem až do 24 hodin (dlouhé časové okno pro záchyt krvácení).

Indikace: Podezření na krvácení v trávicí trubici neprokázané jinými metodami zejména endoskopickými, resp. nemožnosti jejich použití, dále pak zejména při podezření na intermitentní krvácení, které nemusí být endoskopicky zachyceno. Výhodné zejména při krvácení v oblasti tenkého a tlustého střeva.

Kontraindikace: Nejsou.

Trvání vyšetření: Základní doba 2 hodiny, podle výsledku další snímky v intervalu hodin do druhého dne.

Základní příprava: Pacient lační, svačinu sebou.

Scintigrafie jater a sleziny

Princip: Koloidní částice se vychytávají z krve fagocytujícími buňkami, které jsou nejvíce lokalizovány v játrech a slezině, takže můžeme tyto orgány dobře zobrazit.

Indikace: Podezření na ložiskové či difuzní změny (metastázy, cirhóza, splenóza).

Kontraindikace: Nejsou.

Trvání vyšetření: 1 hodina

Základní příprava: Na lačno.