Pohybový aparát

Scintigrafie skeletu

Vyšetření poskytuje informace o kostní tkáni. Při jednom vyšetření zobrazíme všechny kosti v těle.

Nejvíce se scintigrafie skeletu používá pro včasný záchyt kostních metastáz u nádorů, protože je to metoda velice citlivá a zachytí případné změny mnohem dříve než rentgenové vyšetření. Včasné odhalení metastáz je přitom velice důležité pro vhodný způsob léčby.

Kromě toho se používá u úrazů, k vyšetření komplikací u endoprotéz, u vývojových změn nebo u komplikací osteoporózy.

Příprava a průběh vyšetření:

Před vyšetřením je vhodné se dostatečně najíst a hlavně dostatečně napít. Není nutné vysazovat žádné léky. Po vyšetření u nás se doporučuje více pít, aby se urychlilo vylučování radiofarmaka z těla, a častěji močit, aby se snížilo ozáření močového měchýře.

Mezi aplikací radiofarmaka a vlastním vyšetřením na gama kameře je přestávka několik hodin, přesný čas Vám sdělí pověřený zdravotnický pracovník, který Vám bude aplikovat radiofarmakum. Tuto dobu můžete strávit u nás na oddělení v čekárně, nebo po dohodě se zdravotnickým pracovníkem se můžete i vzdálit mimo pracoviště.

Vyšetření na gama kameře pak trvá zhruba půl hodiny, provádí se v leže na zádech. Těsně před snímkováním je potřeba se dojít vymočit, protože radiofarmakum nahromaděné v močovém měchýři by nám mohlo znesnadnit hodnocení pánevních kostí. Po vyšetření můžete odejít domů nebo se vrátíte zpět na oddělení, pokud jste hospitalizováni. Pokud máte doma malé děti, je vhodné je v den vyšetření nechovat na klíně, žádná jiná omezení nejsou potřebná.