Žlázy s vnitřní sekrecí

Scintigrafie štítné žlázy

Vyšetření poskytuje informace o funkční tkáni štítné žlázy, o její velikosti, tvaru a uložení.

Nejčastěji se používá k průkazu autonomního adenomu, který může způsobovat zvýšenou činnost štítné žlázy. Standardně se provádí při vyšetření příštítných tělísek pro zvýšení přesnosti.

Příprava a průběh vyšetření:

Před vyšetřením je nutné vynechat několik dnů některé léky. Jedná se zejména o léky obsahující jód, jako jsou různé kapky proti kašli, léky na štítnou žlázu a některé další léky – podrobné informace Vám podá lékař, který Vás na vyšetření objednal, nebo náš zdravotnický pracovník při objednání. Pokud jste podstoupili rentgenové vyšetření s jodovou kontrastní látkou, je potřeba vyšetření odložit o několik měsíců.

Mezi injekcí radiofarmaka a vlastním snímkováním je přestávka zhruba 20 minut, přesný čas Vám řekne zdravotnický zaměstnanec, který Vám bude aplikovat injekci. Snímkování se provádí vleže na zádech s podloženou oblastí ramen – hlava je v mírném záklonu, trvá asi 20 minut.

Scintigrafie příštítných tělísek

Vyšetření zobrazuje tkáň zvětšených příštítných tělísek, normální tělíska se nezobrazí.

Používá se v případě zvýšené hladiny hormonu, který příštítná tělíska produkují. Příčinou bývá selhání ledvin nebo nádor příštítných tělísek, bývá postižena kostní tkáň.

Příprava a průběh vyšetření:

Před vyšetřením je nutné vynechat několik dnů některé léky. Jedná se zejména o léky obsahující jód, jako jsou různé kapky proti kašli, léky na štítnou žlázu a některé další léky – podrobné informace Vám podá lékař, který Vás na vyšetření objednal, nebo náš zdravotnický pracovník při objednání. Pokud jste podstoupili rentgenové vyšetření s jodovou kontrastní látkou, je potřeba vyšetření odložit o několik měsíců.

Mezi injekcí radiofarmaka a vlastním snímkováním je přestávka. První sada snímků se provede zhruba za 10 minut, druhá sada zhruba za 2-3 hodiny, přesný čas Vám řekne zdravotnický pracovník, který Vám bude aplikovat injekci. Snímkování se provádí vleže na zádech s podloženou oblastí ramen – hlava je v mírném záklonu, trvá asi 20-30 minut.