Druhy vyšetření pro pacienty

Preferujeme profesionální a lidský přístup

IMG32770Zaměstnanci oddělení se empaticky starají o potřeby pacientů během jejich vyšetření na oddělení. Pracovnice v recepci Vám vše vysvětlí a ochotně zodpovědí Vaše otázky. Naši zdravotničtí zaměstnanci poskytují nejen vysoce profesionální, ale i velmi lidský přístup k Vašim potřebám během pobytu na oddělení. Máte u nás k dispozici pohodlnou čekárnu s možností četby časopisů nebo sledování televizního programu. Radiologičtí asistenti, kteří Vás budou snímkovat, Vám ochotně i opakovaně vysvětlí celou proceduru, zodpoví Vaše případné dotazy. V případě potřeby Vám poskytneme kopii nálezu ihned po vyšetření.

Pacienti přicházející na vyšetření nebo léčbu na Oddělení nukleární medicíny musí mít řádně vyplněnou žádanku od svého ošetřujícího lékaře nebo ambulantního specialisty, který si vyšetření vyžádal. Po příchodu na oddělení je nutné se bezodkladně zaregistrovat na recepci a předložit žádanku na vyšetření, průkaz zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.

Na našem oddělení se neplatí žádné regulační poplatky.

Pro pacienty jsou k dispozici tři čekárny. Pacienti před podáním vyšetřovací látky čekají na chodbě oddělení, mají k dispozici věšák a lavice na sezení. Pro pacienty, kteří již dostali vyšetřovací látku, máme k dispozici dvě čekárny. Jedna má obvyklé zařízení (lavice na sezení, křeslo, umyvadlo a k pití nápoje a plastové kelímky), druhá je vybavena lehátky pro pacienty, kteří to vyžadují.
V případě, že pacienta na vyšetření doprovází osoba či další osoby, je nutné, aby doprovázející osoba či osoby před vstupem do kontrolovaného pásma vyplnily tvz. evidenční list, který obdrží na recepci.

Pacient může být v průběhu vyšetření doprovázen pouze jednou blízkou osobou/zákonným zástupcem. Tato osoba musí být starší 18 let a nesmí se jednat o těhotnou ženu. Výjimkou je vyšetření malých dětí.

Konzultace nálezu bude poskytnuta po dohodě s vyšetřujícím lékařem pacientovi/zákonnému zástupci nebo osobě uvedené pacientem ve zdravotnické dokumentaci po dohodě s vyšetřujícím lékařem buď bezprostředně po vyšetření nebo po jeho zpracování.
Nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování výpisu bude umožněno pacientovi/zákonnému zástupci nebo osobě uvedené pacientem ve zdravotnické dokumentaci za přítomnosti zdravotnického pracovníka po předchozí domluvě s lékařem oddělení.
Nutno ještě konzultovat s primářem.

Všichni pracovníci oddělení splňují požadované vzdělání v oboru, lékaři mají dlouholetou praxi. Pracovníci oddělení se aktivně zúčastňují národních i mezinárodních odborných kongresů a konferencí, ať už v oboru nukleární medicíny nebo v jiných oborech. Máme poměrně bohatou publikační činnost v domácím i v zahraničním tisku.

V oblasti vědy a výzkumu probíhá spolupráce s klinickými pracovišti při ověřování nových diagnostických a léčebných metod a při jejich zavádění do praxe.

V roce 2018 se naše oddělení podílelo na organizaci mezinárodní konference IRIST (International Research Group on ImmunoScintigraphy and Therapy) pořádané v Praze.

Většina pracovníků oddělení je členem jedné nebo i více zahraničních a národních odborných společností, především České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP, z.s., ale i České kardiologické společnosti, České asociace sester či Společnosti radiologických asistentů, někteří pracují i ve výborech těchto společností. Vedoucí pracovníci kliniky jsou rovněž členy EANM (European Association of Nuclear Medicine) a americké SNMMI (Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging).