Pohybový systém

Scintigrafie skeletu, scintigrafie skeletu cílená třífázová

Princip: Osteotropní radiofarmakum se po aplikaci intravenózní cestou hromadí v kostní tkáni v závislosti na prokrvení, permeabilitě kapilár a metabolickém obratu kostních buněk.

Indikace: Patologické procesy kostí všeho druhu, metastatické poškození kostní tkáně, zánětlivé procesy kloubů a kostí, komplikace endoprotéz, primární či sekundární zlomeniny, mikrofraktury, únavové zlomeniny.

Kontraindikace: Nejsou.

Trvání vyšetření: 3-4 hodiny.

Základní příprava: Dostatečná hydratace, časté močení po vyšetření.