04
03

Kvalitní dostupná péče

Odborná a přesná diagnostika

O nás

Charakteristika oddělení:

Nukleární medicína je klinický obor, který se zabývá diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů.

Na oddělení nukleární medicíny v ÚVN se provádí diagnostické zobrazovací metody (scintigrafie) a paliativní léčba radioizotopy. Otevřené radioaktivní zářiče se ve formě radiofarmak aplikují do organismu.

Při scintigrafii jsou scintilační kamerou snímány obrazy prostorového rozložení aplikovaného radiofarmaka ve vyšetřované anatomické oblasti.

Ambulance, odborné poradny:

Zobrazovací diagnostika - úsek gamakamer

Jedná se o neinvazivní vyšetřovací metody (scintigrafie), které nám umožňují zobrazit a hodnotit metabolickou a funkční aktivitu živých orgánů a tkání. Metody jsou založené na principu vychytávání a následné detekci radioaktivní látky (radiofarmaka) v cílové tkáni po určité době od aplikace nebo v průběhu času.

Provádíme přibližně 30 zobrazovacích metod, které lze různě modifikovat. Radiofarmaka se připravují ve speciální laboratoři přímo na oddělení v souladu s nejpřísnějšími platnými předpisy. Pro každou vyšetřovanou oblast se připravuje příslušné radiofarmakum.

P1030903P1030939P1030940